ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJI

Jsme SupportBox s.r.o., IČO: 274 80 381, sídlíme na adrese Brozany 136, 533 52, Staré Hradiště a jsme zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21481.

Na našich webových stránkách www.zakaznickapece.cz si můžete objednat naši publikaci Jak na skvělou zákaznickou péči.

E-mail: info@mariorozensky.cz
Tel. č.: +420 731 175 485

Pro prodej produktů a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo zaslání e-mailu s dotazem (poptávkou)

Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře/e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně produktů, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně produktů.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo, případně firemní údaje a údaje o vašem nákupu.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu a poskytli vám naše produkty. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Pokud jste si objednali produkt v elektronické formě, zpřístupníme vám ho přes vaši e-mailovou adresu.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí produktu.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@mariorozensky.cz.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:
- společnosti podílející se na expedici plateb (Comgate)
- poskytovatel e-mailingové služby (Drip)
- společnosti podílející se na expedici zboží (4books s.r.o.)
Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropské unie, případně mimo Evropskou unii (rozesílkový nástroj Drip) za splnění legislativních požadavků.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@mariorozensky.cz. nebo zavolejte na tel. č. +420 731 175 485.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází bez vašeho výslovného souhlasu k profilování, ani tzv. automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.